Wheel alignment

Անիվների շեղված բացվացքի հետևանքով կարող են առաջանալ մի շարք խնդիրներ:

Չափազանց մեծ բացասական անկյան դեպքում դիտվում են հետևյալ խնդիրները՝

  • անկայություն, 
  • անվադողերի ներսի եզրերի մաշվածության ավելացում,
  • մեքենայի կտրուկ արձագանքը ղեկին:

Չափազանց մեծ դրական անկյան պարագայում տեղի է ունենում՝ 

  • շարժման հետագծի վատթարացում,
  • անվադողերի արտաքին եզրերի մաշվածության ավելացում,
  • վառելիքի ծախս:

OVNE -ի մասնագետներն այս խնդիրներին կտան գրագետ և ճիշտ լուծումներ:

Latest News

How do we work?
OVNE -ի գերակայությունը այլ ավտոտեխսպասարկման ընկերությունների նկատմամբ նորարական մեթոդների և...
See more
Owne has a new address
We're happy to let you know that Ovne Company has a second location in the Garage Masters Mall, at Mazmanyan 1. Service Box 16 or Pavilion 46 are where you can find us. In...
See more
;