Լվացման, խնամքի և մաքրման միջոցներ

Որակյալ ծառայություններ մատուցելու հիմնական պայման է հանդիսանում օգտագործվող  նյութերի որակական հատկանիշները: Օվնե ընկերության առաջարկած տեսականին  իր մեջ ներառում է մեքենայի արտաքին լվացման, սրահի քիմիական մաքրման, շարժիչի արտաքին լվացման, թափքի խնամքի, անվադողերի խնամքի համար նախատեսված բազմատեսակ  միջոցներ:
Ամբողջ տեսականին ներկայացված է գերմանական KOCH-Chemie Gmbh, AUWA-Chemie GmbH և իտալական Fra-Ber S.R.L. ընկերությունների արտադրանքով, որոնք հայտի են իրենց բացարձակ որակով և բավարարում են բոլոր մեքենա արտադրող ընկերությունների խիստ պահանջներին: Դրանք անվնաս են ինչպես օգտագործող անձնակազմի համար, այնպես նաև շրջակա միջավայրի համար:
Այս ընկերությունների կողմից արտադրվող կենցաղային օգտագործման միջոցները կապահովեն անթերի մաքրություն:

;