ABAC կոմպրեսորները  հանդիսանում են հուսալի ներդրում այն ոլորտներում, որտեղ պահանջում է սեղմված օդի մշտական ​​մատակարարում: ABAC կոմպրեսորները ունեն աղմուկի ցածր մակարդակ: Abac կոմպրեսորների երկարակեցությունը պայմանավորված է վիբրացիայի ցածր մակարդակով և շարժական մասերի անհամեմատ քիչ քանակով: Ամրությունն ու հուսալիությունը այն հատկանիշներն են, որոնցով կարելի է բնութագրել Abac կոմպրեսորները: