Օվնե-ում աշխատում են տարբեր տիպի և մոդելների ավտոմեքենաների սպասարկման տեխնոլոգիաներին տիրապետող բարձրակարգ մասնագետներ: Ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման նպատակով Օվնե ընկերությունում սարքերն ու սարքավորումները մշտապես թարմացվում են՝ բարձրացնելով աշխատանքի որակն ու հուսալիությունը: